Senin, 21 November 2022

Pergi Sendiri Pulang Bertiga


Masa depan seseorang adalah misterius, tidak ada yang tahu pasti, dimanakah dia akan menjalani kehidupannya di dunia ini, yang bersifat “sementara.” Tugas kita menjalani alur kehidupan ini, yang diawali dengan niat yang lurus dan menjalaninya dengan ikhtiar yang optimal. Setelah itu, diserahkan semuanya kepada Allah, yang akan memberikan keputusan terbaik buat hamba-Nya.
0